| FIRMA | PILT | VIDEO | ILM | LUULETUS |

LOGI SISSE:

et   en   ru
E-post:
Salasõna:
Sa ei ole sisse loginud
registreeru kasutajaks  
 

Riik / Ametid /

Lisa uus leht www.ee kataloogi
  Ava uues aknas   Eesti Välisministeerium
Eesti välisesindused, suursaadikud, välisriikide esindused Eestis, asjurid, aukonsulid, peakonsulid, suursaadikud, viisainfo.


  Ava uues aknas   Kaitsepolitseiamet
Kaitsepolitseiameti põhiülesanneteks on terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine ning taoliste tegude ennetamine.


  Ava uues aknas   Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Isikuttõendavad dokumendid, elamisload, Eestis töötamine, viisakutse, kodakondsus, varjupaigataotlemine, riigilõivud.


  Ava uues aknas   Konkurentsiamet
Põhiülesandeks on järelevalve teostamine konkurentsiseaduse ja konkurentsiseadusest tulenevate määruste täitmise üle.


  Ava uues aknas   Lennuamet
Lennuamet omab juhtimisfunktsiooni ning teostab tsiviillennunduse riiklikku järelevalvet.


  Ava uues aknas   Maanteeamet
Liiklusohutus, maanteeinfo, tehnokeskus, teedevalitsused.


  Ava uues aknas   Maksu- ja Tolliamet
Kõik vajalik Eesti maksusüsteemi kohta.


  Ava uues aknas   Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitsealane seadusandlus, kultuurimälestiste riiklik register, restaureerimisnõuanded.


  Ava uues aknas   Patendiamet
Tööstusomandi õiguskaitse, õigusaktid, patendid, kaubamärgid jpm.


  Ava uues aknas   Piirivalveamet
Riigi kaitse, piirivalve, piirivalve välissuhtlus.


  Ava uues aknas   Politseiamet
Politseiamet koordineerib politsei tööd.


  Ava uues aknas   Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti töötajad, ajalugu ja tegevusala tutvustus.


  Ava uues aknas   Päästeamet
Valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon hädaolukorraks valmisoleku planeerimisel ja päästeteenistuste operatiivteenistuslikul juhtimisel.


  Ava uues aknas   Ravimiamet
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis kontrollib ravimite tootmist, importi, eksporti ja turustamist.


  Ava uues aknas   Riigihangete Amet
Riigihangete register, registri dokumendid, õigusaktid, vaidlustused, teabenõue, statistika.


  Ava uues aknas   Sideamet
Sideturu reguleerimine, elektroonilise side valdkonda puudutav teave ja konsulteerimine, väljastatud load ja registreeritud teenuse osutajad.


  Ava uues aknas   Sotsiaalkindlustusamet
Riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi juhtimine ja koordineerimine.


  Ava uues aknas   Statistikaamet
Statistiline informatsioon. Ülevaade Statistikaametist ja seal pakutavatest teenustest. Info loenduste kohta.


  Ava uues aknas   Tarbijakaitseamet
Tarbijainfo, ettevõtja-info, küsimused-vastused, tarbijakaitse, õigusaktid.


  Ava uues aknas   Teabeamet
Seadused ja määrused. Üldinfo ja uudised.


 
Reklaam!
 
| FIRMA | PILT | VIDEO | ILM | LUULETUS |
0.1612 seconds
© copyright 2001-2024 E-People OÜ      Versioon: 5.5
ww